ศว.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี


 

97


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560