สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรระยะสั้น รวม 6 หลักสูตร

         นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล  เปิดเผยว่า สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.  กระทรวงศึกษาธิการ จะเปิดรับสมัครและลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกลประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 1  ปีงบประมาณ 2561 ( หลักสูตรระยะสั้น )  จำนวนทั้งสิ้น  6  หลักสูตร เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ สำหรับประชาชน ประกอบด้วย  1) หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2) หลักสูตรเซียนกล้อง พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ 3) หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ 4) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5) หลักสูตรถ่ายภาพขายไมโครสต็อค 6) หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) 

         ทั้งนี้ทุกหลักสูตร จะดำเนินจัดการเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านชุดการเรียนทางไกลสื่อประสมและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาของหลักสูตร ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน โดยแต่ละหลักสูตรใช้เวลาเรียนเพียง 3 - 6 เดือนเท่านั้น ขณะเดียวกัน  ผู้ผ่านการประเมินผลตามกระบวนการที่หลักสูตรกำหนด จะได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้  จากสถาบันการศึกษาทางไกลซึ่งเป็นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันการศึกษาทางไกล เลขที่ 928 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  (ท้องฟ้าจำลอง) อาคาร 5  ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ10110 ทั้งนี้เยี่ยมชมดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.dei.ac.thหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-3816648 51 ในวันและเวลาราชการ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560