Black Ribbon

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล

สำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี ขอประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 - 4 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศดังแนบ) 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560