กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N - Net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่  27  สิงหาคม 2560  กศน.อำเภอท่าช้าง  นำโดย นางสาวพุทธชาติ   เพ็ญบำรุง  ครู ชำนาญการ ดำเนินการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านการศึกหษานอกโรงเรียน N - Net ครั้งที่  1 ปีการศึกษา 2560  ณ สนามสอบโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร

โดยมีบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง เป็นคณะทำงานระดับศูนย์สอบร่วมดำเนินการสอบครั้งนี้ด้วย   ซึ่งในการสอบประกอบด้วย  

นักศึกษาระดับ ม.ปลาย  จำนวน  22   คน  มีผู้เข้าสอบจำนวน  18  คน ระดับ ม.ต้น  จำนวน   16  คน  มีผู้เข้าสอบจำนวน  12  คน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560