บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่สูนย์สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน N-Net

วันที่  23  สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 น. บุคลากร  กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่

ศูนย์สอบและคณะทำงานระดับศูนย์สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านการศึกษานอกโรงเรียน N - Net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี   โดยมีนายสันติ  ต่วยชะเอม  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานการประชุม

เพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะทำงานในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ของสำนักงาน

กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560