บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.อำเภอท่าช้าง

วันที่  21  สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น.  บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล

โดยมีนางสิริรัตน์  เจ้าประเสริฐ  ผู้ตรวจราชการเขต 1 พร้อมด้วยนายนุกูล  ยังสี  ผู้ติดตามผู้ตรวจราชการและนายพัฒนพงศ์ อินทรวารี ผอ.กต.จังหวัด

สิงห์บุรี และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลพิกุลทอง ,ถอนสมอ,โพประจักา์และวิหารขาวเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ

ห้องประชุมท่าช้าง ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอท่าช้าง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นและให้กำลังใจในการทำงาน

พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่คณะกรรมการ

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560