กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กศน.อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงหืบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณภาพผู้เรียน  โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในวันที่  26  สิงหาคม 2560  ระหว่างเวลา  08.00-16.30  ณ กศน.อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี   และนำนักศึกษาศึกษาดูงาน
ณ อนุเสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน ในงาน เจ้าพระยา-ป่าสัก Expro ซึ่งภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย นิทรรศการของกระทรวงวิทยาศาสตร์  รวมทั้ง
สินค้าการเกษตร สินค้าในชุมชน  จังหวัดสิงห์บุรี

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560