ห้องสมุดประชาชนอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "กิจกรรมส.ค.ส.ทำมือ"

นางปราณี  พ่วงโพธิ์  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวธิดารัตน์  รอบรู้ บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอค่ายบางระจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม ส.ค.ส.ทำมือ ให้กับเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์และมีนิสัยรักการอ่าน  วันที่ 2  ธันวาคม  2560  ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอค่ายบางระจัน  ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560