กศน.อำเภอเลาขวัญ นำนักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะครูกศน.อำเภอเลาขวัญ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 5 ป และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเลาขวัญ

กศน.อำเภอเลาขวัญ  ภาพ - ข่าว

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี  รายงาน

60.12.01.4

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560