ผอ.กศน.กาญจนบุรี ประชุมเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ผอ.อรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม การเตรียมการรับเสด็จฯ หน่วยงานร่วมสนองโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประชุมพระยากลาโหมราชเสนา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 
ภาพ - ข่าว กศน.อำเภอพนมทวน
รายงาน  งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
 
60.12.01.3
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560