กศน.อำเภอศรีสวัสดิ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้กับผู้เข้าการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอศรีสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอศรีสวัสดิ์ บุคลากรห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วย ครู กศน.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น" บริการ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร รับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี ให้กับผู้นำชุมชน ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรท้องถิ่น ของอำเภอศรีสวัสดิ์

กศน.อำเภอศรีสวัสดิ์  ภาพ - ข่าว

งานประชาสัมพันธื สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

60.12.01.2

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560