โครงการเรียนรู้นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการเกี่ยวกับ การสร้างพระเมรุมาศ นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรหมบุรี กำหนดจัดโครงการเรียนรู้นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างพระเมรุมาศ  นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9   ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเรียนรู้นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ และนิทรรศการประราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมนำพระราชกรณียกิจ หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานIMG 3907 resize

IMG 4026 resize

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560