บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี รับเกียรติบัตรโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอทั้ง 6 อำเภอ
ประกอบด้วย 1.นางสาวเยาวลักษ์ จันทพันธ์ุ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอท่าช้าง 2.นางสาวปณิชา วัฒนาเรืองเดช ครู กศน.ตำบลบ้านแป้ง
กศน.อำเภอพรมบุรี 3. นางสาวนุชนาฎ บาลี ครูกศน.ตำบลจักรสีห์ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี 4. นางสาวธิดารัตน์ รอบรู้ บรรณารักษ์อัตราจ้าง
กศน.อำเภอค่ายบางระจัน 5. นางสาวเกษศิณี จรเกตุ ครูกศน.ตำบลสิงห์ กศน.อำเภอบางระจัน และ 6.นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีจันทร์
ครู กศน.ตำบลนำ้ตาล กศน.อำเภออินทร์บุรี เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จากพันตำรวจโท หม่อมหลวง
กิติบดี ระวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ศาลากลาง
จังหวัดสิงหืบุรี ชั้น 5

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560