กศน.อำเภออินทร์บุรี เข้ารับการอบรม"พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ

ในวันที่ 17 พ.ย.2560 นำโดยนางปุณนภา เชิดเพชรรัตน์ ผอ.กศน.อ.อินทร์บุรี พร้อมข้าราชการ ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. เข้ารับการอบรม "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" จากวิทยากรนายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดสิงห์บุรี และบุคลากรจากคลังจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้บุคลากร กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ถูกต้อง โดยนานสันติ ต่วนชะเอม ผอ.สนง.กศน.จ.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560