ร่วมงานรับมอบของพระราชทานจิตอาสาฯ

ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี นางปุณนภา  เชิดเพชรรัตน์ ผอ.กศน.อำเภออินทร์บุรี ได้เข้าร่วมพิธีการรับมอบของพระราชทานจิตอาสา และได้เป็นตัวแทนในการรับมอบของพระราชทานจิตอาสา โดยมีผู้รับของพระราชทานจิตอาสาตำบลประศุก ตำบลอินทร์บุรี ตำบลทับยา และได้มอบหมายให้ ครูลัดดาวัลล์  ศรีจันทร์ ครู กศน.ตำบลน้ำตาล ครูลัดดา สินอนันต์ ครูกศน.ตำบลทับยา และครูชญาณิศ  บุญเอี่ยม ครู กศน.ตำบลห้วยชัน ปฎิบัติหน้าที่จัดคิวผู้ที่เข้ารับชุดจิตอาสาในครั้งนี้  โดยนายสุทธิพงษ์  พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธานในพิธี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560