ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง อบต.อินทร์บุรี

เมื่อในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐  น. นางปุณนภา  เชิดเพชรรัตน์ ผอ.กศน.อำเภออินทร์บุรี ได้รับเกียรติเชิญเป็นกรมการกริมเขื่อนหน้าวัดสำโรงารตัดสินการประกวดกระทง ในงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง อบต.อินทร์บุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณริมเขื่อนหน้าวัดสำโรง อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560