ผวจ.ประจวบฯ เปิด อบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3

601107 1


วันนี้ (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณที่สาธารณะและชายหาดโดยชุมชน" รุ่นที่ 3 เป็นความร่วมมือในการจัดร่วมกันระหว่างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

601107

ภาพ  /  ข่าว  โดยวรา แพใหญ่

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560