อบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2561

601104


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณที่สาธารณะและชายหาดโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 โดยมีนายสวง สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมี ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

601104 1

ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560