ประชุมแนวทางในการสนับสนุนงานขับเคลื่อนอุทยานฯ หว้ากอ

601103

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมหารือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนงานขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ

601103 4

ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560