ศว.กาญจนบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                    เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  โดยนางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี มอบหมายให้คณะข้าราชการและบุคลากรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โดยมีองค์กรต่างๆ ทั้งภาคและเอกชน นักศึกษา ประชากรชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดจึงจัดพิธีถวายสักการะ โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ  ณ  บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


 21 10 60 1

 

21 10 60 2

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560