กศน.กาญจนบุรี จัดอบรมการใช้โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITw 51 2.0)

       เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายสมยศ  เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวประไพศรี  คงตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITw 51 2.0)   ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แควกาญจนบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITw 51 2.0) รุ่นปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนงอำเภอ  เจ้าหน้าที่งานแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวข้อง  รวมจำนวน 51 คน ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2560

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560