Black Ribbon

ศว.กาญจนบุรี มอบดอกไม้จันทน์แบบดอกดารารัตน์

              เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  นำโดยนางขวัญใจ ปัญญชุณห์  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี คณะข้าราชการและบุคลากรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบดอกไม้จันทน์แบบดอกดารารัตน์ ให้กับ นางรัชนี โพธิสัตยา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี


 

10 10 60 1

 

10 10 60 2

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560