Black Ribbon

กศน.อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

นายสาธิต  ทองสุพรรณ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอค่ายบางระจัน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอค่ายบางระจัน เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม  2560  ณ ห้องประชุม ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการทำงานและนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560