Black Ribbon

บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่  29   กันยายน 2560  เวลา 08.00  น. - 12.00  น.  บุคลากร  กศน.อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี  เข้าร่วมโครงกสนประชุมสรุปผลการดำเนินงานสำนักงาน กศน.                จังหวัดสิงห์บุรี  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของ กศน.อำเภอท่าช้าง  ไตรมาสที่ 3 -4  ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี            ทราบและหาแนวทางการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณถัดไป

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560