Black Ribbon

บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จ. สิงห์บุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี  นำนักศึกษา กสน.อำเภอท่าช้าง  จำนวน  5  คน เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของนักศึกษากศน.จังหวัดสิงห์บุรี  ในระหว่างวันที่  28 - 29  กันยายน 2560  ณ ค่ายฝึกหาดยาว กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยมีนักศึกษาจาก กศน.อำเภอประกอบด้วย อำเภอค่ายบางระจัน,อำเภอพรหมบุรี ,อำเภออินทร์บุรี,อำเภอบางระจันและอำเภอเมืองสิงห์บุรีเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งสิ้น 60คน

 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560