Black Ribbon

ศว.กาญจนบุรี ตอนรับและเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนบ้านห้วยด้วน

            เมื่อวันที่  27 กันยายน  2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  นำโดยนางขวัญใจ ปัญญชุณห์  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  กล่าวต้อนรับและเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนบ้านห้วยด้วน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ที่ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา  มาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ  การแสดงท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่  และฐานการเรียนรู้อยู่กับยุง   ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี


 

27 09 60 1

 

27 09 60 2

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560