Black Ribbon

กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงาน เปิดโลกงานอาชีพ กศน.

 วันที่ 23 - 24  กันยายน 2560 บุคลากร  กศน.อำเภอท่าช้าง นำนักศึกษา เข้าร่วมงานเปิดโลกงานอาชีพ กศน.

โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้

เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมกับวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร  ,สำนักงานวัฒนธรรม

จังหวัดสิงห์บุรี,สำนักงานพระพุทธศาสนา, เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  ในการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม

ภารกิจ บทบาทหน้าที่ กศน.ได้ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2560  รวมทั้งเปิดตัวตลาดต้องชม  และตลาดนำ้วัดพระนอนจักรสีห์

ให้ประชาชน  นักท่องเที่ยวได้รู้จัก  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถนำสินค้า

มาจำหน่ายในตลาดทั้งสองแห่งของวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร

                      "   รวมบรรยากาศงาน  23 - 24  กันยายน 2560  เปิดโลกงานอาชีพ  กศน."

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560