Black Ribbon

บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี รับการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

วันที่  20  กันยายน  2560  นายสันติ  ต่วนชะเอม  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

ลงพื้นที่ ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอท่าช้าง  เพื่อประเมินพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอท่าช้าง 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560