Black Ribbon

บุคลกร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจกระดาษคำตอบ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่  21  กันยายน  2560   บุคลากร  กศน.อำเภอท่าช้าง  ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีที่ 76/2560 

ให้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ณ  สถาบัน กศน.ภาคกลาง  จังหวัดราชบุรี   โดยมีบุคลากร

กศน.อำเภอพรหมบุรี ,กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี   กศน.อำเภออินทร์บุรี  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีร่วมตรวจกระดาษ

คำตอบในครั้งนี้ด้วย

 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560