Black Ribbon

ศว.กาญจนบุรี ต้อนรับและเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนบ้านหลุมหิน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

              เมื่อวันที่  22 กันยายน  2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  นำโดยนางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  กล่าวต้อนรับและเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนบ้านหลุมหิน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ  การแสดงท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่  ฐานการเรียนรู้อยู่กับยุง  กิจกรรมการแสดง Science Show และ ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี


 

22 09 60 1

 

22 09 60 2

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560