Black Ribbon

ศว.กาญจนบุรี ต้อนรับและเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว จังหวัดกาญจนบุรี

                      เมื่อวันที่  21 กันยายน  2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  โดยนางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสมพิศ ไชยกิจ ครู คศ.2  กล่าวต้อนรับและเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว  จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา มาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ  การแสดงท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่  ฐานการเรียนรู้อยู่กับยุง  และ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แสนสนุก  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในการร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี


 21 09 60 1

 

21 09 60 2

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560