บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (สำหรับผู้นำชุมชน)

บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(สำหรับผู้นำชุมชน) "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น"  
ณ หอประชุมอำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 4 กันยายน 2560

                                                     

                                                     

****** กศน.อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี *****
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560