บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ฯ ครั้งที่9/2560

วันที่  4 กันยายน 2560  เวลา 08.00 น.  -10.00 น.  นางสาวพุทธชาติ  เพ็ญบำรุง  ครูชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง  มอบหมายให้ นางสาวเยาวลักษ์  จันทพันธ์ุ  ครูอาสาสมคร ฯ บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ฯ คณะกรรมการบริหารงานบูรณาการอำเภอ ฯ ( กบอ.)

ครั้งที่ 9 /2560  ณ  ห้องประชุมอำเภอท่าช้าง    โดยรายละเอียดในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยระเบียบวาระ จำนวน  6 วาระ

พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานในชุมชน การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560