ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกันยายน 2560

วันที่ 14 กันยายน  2560 นำโดยนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าทีเข้าร่วมงาน “สภากาแฟ” ประจำเดือนกันยายน 2560  เพื่อพบปะปรึกษาหารือข้อราชาการ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ หอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วpage223

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560