กศน.นราธิวาสร่วมโครงการอบรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดพร้อมครอบครัว

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)” ของโครงการอบรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดพร้อมครอบครัว ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส (ศอ.ปส.จ.นธ) ณ อาคารอเนกประสงค์ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองนราธิวาสที่ 2 อำเภอเมืองนราธิวาส

60066

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560