กศน.นราธิวาสประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนราธิวาส

นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบางนรา 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส

59789 Custom

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560