การแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุประจำปี 2560

ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จัด โครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุประจำปี 2560 ณ อเนกประสงค์ สำนักงานกศนจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 จัดโดยชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสนับสนุนงบประมาณ

IMG 4921 Custom

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560