อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นาง จงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาว ณิชากร ปุยรุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี ฉบับทบทวนปี 2562 ครั้งที่ 3 การประชาพิจารณ์แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี ฉบับทบทวนปี 2562 และจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี ฉบับทบทวน 2562 โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุม  ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

34816

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560