กศน.นราธิวาสลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และนางสาวปานใจ ดำนิล รับผิดชอบงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดโรงเรียนอัตเตาฟิส อ.ศรีสาคร
6478 Custom

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560