กศน.นราธิวาสรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ผู้ฝึกประสบการณ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ผู้แทน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ หัวหน้างาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสและ ตัวแทนครูอาสาฯ ร่วมรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

IMG 5052 Custom

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560