กศนนราธิวาส เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด หลักสูตรการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางจงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและนางสาวอักษรลักษณ์ เด่นสันติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี ฉบับทบทวน ปี 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 หลักสูตรที่ 2 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด

 

31748

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560