กศน.นราธิวาสประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560

วันที่ 6 กันยายน 2560 นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นางจงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวณิชากร  ปุยรุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมชัญญานุวัตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม

 

31192

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560