กศน.นราธิวาสเข้าร่วมการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอระแงะ นางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและนางสาวจรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก...กำหนดระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2560 ณโรงแรมเอส.ดี.อเวนิวกรุงเทพมหานครในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกฤตชัยอรุณรัตน์เลขาธิการกศน.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม


66816 66818

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560