โรงเรียนวัดทรงธรรม สนุกกับค่ายดาราศาสตร์ ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียน ร.ร.วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดาราศาสตร์และระบบสุริยะจักรวาล สนุกกิจกรรมการประดิษฐ์แผนที่ดาว นาฬิกาแดด การเรียนรู้ภายในท้องฟ้าจำลองและสังเกตปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์จากท้องฟ้าจริง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560