โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ในชุมชน ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต ร่วมกับ กศน.อำเภอธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ในชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศว.รังสิต เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนด้วยแผงโซล่าเซลล์โดยใช้แสงอาทิตย์ สามารถนำไปใช้กับระบบไฟฟ้าในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560