ค่ายวิทยาศาสตร์ ร.ร.เขมะสิริอนุสสรณ์ ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน ร.ร.เขมะสิริอนุสสรณ์ กทม. ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้นักเรียนได้สนุกกับกิจกรรมประดิษฐ์รุ่มพยุงไข่ กิจกรรมประดิษฐ์กล้องสลับลาย และการเรียนรู้ดาราศาสตร์ภายในท้องฟ้าจำลอง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560