ร.ร.วัดมาบข่า สนุกกับกิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน ร.ร.วัดมาบข่า จ.ระยอง ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมประดิษฐ์กล้องสลับลาย การเรียนรู้นิทรรศการวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้ดาราศาสตร์กลุ่มดาวต่างๆภายในท้องฟ้าจำลอง

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560