ศว.รังสิต เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์

Vdo

นางสาววิจิตรา ชาววังฆ้อง นางสาวฉัตรทิพย์ ทนุดำรงค์ และนางณัฐพร ชื่นใจ เจ้าหน้าที่ ศว.รังสิต เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ สำหรับกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และสถานศึกษาพิเศษขึ้นตรง ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วังรี รีสอร์ท นครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560