ศว.รังสิต จัดค่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุชีพ สุนทรศร ผู้อำนวยการ ศว.รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากมายให้นักเรียนได้รับความรู้และสนุกกับกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่องต่างๆ ให้เด็กๆได้ลงมือทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจตามกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560