สนุกกับรถพลังลม ณ ศว.รังสิต

นักเรียน ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร. มาสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง “รถพลังลม” ณ ศว.รังสิต ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้หลักการประดิษฐ์รถจากขวดพลาสติก โดยใช้พลังลมจากลูกโป่งเป็นตัวขับเคลื่อน แล้วยังได้สนุกกับการทดลองความแรงของรถแต่ละคันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจการเคลื่อนที่ตามหลักการวิทยาศาสตร์

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560